Publicerad:

Trump varnar Europa för återvändande terrorister

Både Storbritannien och Frankrike säger att de kommer fängsla och ställa misstänkta inför rätta

Publicerad: