Publicerad:

Resenärer på Gotlandsfärjan: "Nu åker vi"

I dag öppnar Sverige för resor inom landet. Aftonbladet var på plats på första färjan ut till Gotland efter reselättnaderna.

Publicerad: