Publicerad:

Sjukhusprästen om hur vi kan hjälpa den som sörjer

Sorgen finns för att vi ska förstå vad som är viktigt i livet, menar sjukhusprästen Gudrun Rosén.

Publicerad: