Publicerad:

De inlåsta barn – orosanmälningar

Två dagar innan Jasmines död fick hemmet orosanmälningar från hennes släktingar, men inga åtgärder vidtogs.

Publicerad: