Publicerad:

Alkoholstopp på restauranger förlängs

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson:
– Smittspridningen är fortfarande allvarlig. Vi har en successivt sjuknande smitta i landet. Den har förvisso stannat av på vissa håll i landet. Stickprovsundersökningar har visat en relativt hög andel av den brittiska mutationen, säger han.
Han menar att det är för tidigt att dra slutsatser kring mutationen, men säger att den kan leda till en kraftig tredje våg.
– Det här skulle kunna leda till en tredje och kraftig våg, säger han.

Publicerad: