Publicerad:

Här konfronteras Emma Carlsson Löfdahl (L) på plats i riksdagen

Emma Carlsson Löfdahl (L) på plats i riksdagen

Publicerad: