Publicerad:

Ebba släpptes inte in i Vietnam: "Första gången det är en nackdel att vara svensk"

Svenskar nekas inresa till Vietnam

Publicerad: