Publicerad:
Uppdaterad:

Högstadiet kan undervisa på distans

Anna Ekström, utbildningsminister:
– I Sverige har vi under pandemin skaffat oss och använt oss av stora möjligheter till distansundervisning om behov finns.
Hon poängterar att man infört distansundervisning för gymnasiet.
Nu kommer samma möjlighet införas för grundskolan.

Publicerad: