Publicerad:
Uppdaterad:

Kärnkraftsopinionen svänger i Sverige

Opinionen har svängt ordentligt några gånger. Även politiker svänger på olika sätt.
– Att det skiljer sig mellan vad politikerna säger beror helt enkelt på vad de väljer att fokusera på, säger Ulrika Andersson, forskare och biträdande föreståndare på SOM-institutet som mätt opinionen sedan mittan av 1980-talet.

Publicerad: