Publicerad:
Uppdaterad:

Migrationsförhandlingarna – detta har hänt

Migrationskommittén tillsattes för att riksdagspartierna skulle komma fram till en bred politisk överenskommelse inom migrationspolitiken, men förhandlingarna har lett till djupa oenigheter mellan partierna.

Publicerad: