Publicerad:

Artistens vädjan till HD - vill bli frikänd

Överklagar till högsta instans efter dom

Publicerad: