Publicerad:

Se hela pressträffen om ändring av gravfridslagen vid Estonia

nrikesminister Mikael Damberg har presenterat regeringens lagförslag gällande ändringar i gravfridslagen mot bakgrund av de nyupptäckta hålen i Estonia.
Förslaget innebär ett undantag i gravfriden vilket öppnar för nya dykningar vid Estonia.
Behöriga myndigheter ska kunna genomföra undersökningsverksamhet i området runt Estonia utan att riskera straffrättsliga åtgärder.
Lagförslaget träder i kraft 1 juli.

Publicerad: