Publicerad:

Rättegången i Eric Torell-fallet inleds

Aftonbladets Oscar Gyllander på plats vid Stockholms tingsrätt

Publicerad: