Publicerad:

Genmodifiering väcker stark kritik

En kinesisk forskare hävdar att han har lyckats genmodifiera ett embryo, men användandet av tekniken är olaglig och experimentet kritiseras av forskarvärlden.

Publicerad: