Publicerad:

Se den unika filmen på snokens vrålmåltid

Anders Tjernblom lyckades fånga en snok som fångat en enorm fisk. Och måltiden förtärdes på vanligt ormvis: Hel.

Publicerad: