Publicerad:

Förvaringsknepet för hallen när förrådet är fullt

Inredaren Pernilla Jansson delar med sig av sina bästa förvaringsknep till säsongskläderna när förrådet är fullt.

Publicerad: