Publicerad:

Vad är diskrimineringsombudsmannen?

Vem ska man vända sig till om man utsatts för kränkning av något slag? Hur många anmälningar tar DO emot? Vad händer med anmälningarna?

Publicerad: