Publicerad:

Kan Högsta domstolen spela en roll i presidentvalet?

Kan det bli en repris från år 2000 i valet mellan Al Gore och George W Bush. År 2000 beslutade Högsta domstolen att rösträkningen i Florida skulle avbrytas, vilket i praktiken gav George W Bush segern över Al Gore.

Publicerad: