Publicerad:
Uppdaterad:

Här svämmar Lagan långt över sina breddar

SMHI har utfärdat en klass 3-varning för extremt höga flöden i åarna Nissan och Lagan i Västsverige – och räddningstjänsten har begärt nationell hjälp av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Publicerad: