Publicerad:

Inga-Britt Ahlenius om nya Estonia-uppgifterna: ”Det bekräftar de slutsatser jag själv dragit”

Inga-Britt Ahlenius, fd riksrevisionen och FNs internrevision kommenterar nya uppgifterna

Publicerad: