Publicerad:

Sandra: "Jag skulle hellre kapa av en arm än att ha den här sjukdomen"

Sandra, 26, är sjuk i ME men får ingen hjälp

Publicerad: