Publicerad:

Svenska gränskontroller totalsågas av EU

I en ännu inte publicerad rapport uppmanas till ”brådskande åtgärder” för att ta itu med problemen.

Publicerad: