Publicerad:
Uppdaterad:

Trump vill driva rösträkningen till Högsta domstol

Rättsliga processer har redan inletts i flera nyckelstater. Den största striden kommer sannolikt att handla om hur det stora antalet förtidsröster ska räknas. Han vill att dessa ska ogiltigförklaras och det kommer han försöka driva i domstolen.

Publicerad: