Publicerad:
Uppdaterad:

Kommer kungen att träffa Trump?

Kungliga experten Sara Ericsson svarar på frågan

Publicerad: