Publicerad:

Sex månader efter branden i Notre Dame

Arbetet går inte lika snabbt som man hade önskat.

Publicerad: