Publicerad:

Nya scenariot: Coronatoppen kan vara nådd i december

Smittspridningen kan nå sin kulmen i december, enligt Folkhälsomyndighetens nya scenario.
– Sen får vi en sjunkande smittspridning men den är fortfarande kvar långt in på det nya året, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson

Publicerad: