Publicerad:
Uppdaterad:

Norge kan bli det nya Iran i geopolitiken

Andra dagen på Folk och försvar 2021. Om militära och strategiska frågor och om det civila försvaret.
Av och med Annika Nordgren Christensen, Patrik Oksanen, Johan Wiktorin, Amanda Wollstad och Anders Lindberg

Publicerad: