Publicerad:

”Han kämpar med att vara privat”

Kritikern Cecilia Djurberg och utrikesreportern Nivette Dawod om fallet Snowden och visselblåsarens nya bok

Publicerad: