Ubåtsjakten avbryts

1 av 43
NYHETER

Försvaret avbryter den stora sökinsatsen i Stockholms skärgård som kostat 20 miljoner kronor.

Kvar i sökområdet finns endast mindre markenheter.

– Det vi med säkerhet kunnat utesluta är en konventionell u-båt, säger ställföreträdande insatschefen, Anders Grenstad.

Det var precis för en vecka sedan Försvarsmakten inledde underrättelseoperationen i Stockholms skärgård efter att ha fått in uppgifter om främmande undervattensverksamhet. Under helgen utökades insatsen med fler fartyg och i onsdags gick operationen in i en ny fas.

Var minst en farkost

Klockan 8 på morgonen avslutades den marina operationen.

I pressmeddelandet stod det:

”Det innebär att huvuddelen av fartygs- och amfibieförbanden gått i hamn och återtagit normal beredskap. Kvar i området finns mindre markenheter med specifika uppgifter.”

Två timmar senare höll Försvarsmakten en pressträff på högkvarteret i Stockholm med ställföreträdande insatschefen, Anders Grenstad.

– Försvarsmakten har slagit fast att det har pågått en troligt främmande undervattensverksamhet. Det är fullständigt oacceptabelt, säger han.

Sökinsatsen har pågått i sju dygn främst i Stockholms mellersta och södra skärgård.

Däremot har Försvaret inte kunnat bevisa vilken typ av undervattensverksamhet som det rör sig om; varken vilken typ av farkost, nationalitet eller form av aktivitet.

– Det vi med säkerhet kunnat utesluta är en konventionell u-båt. I en del av observationerna tillåter inte det djupet, säger Grenstad.

Men en sak är han helt säker på. Det rör sig om någon typ av undervattensfarkost, minst en.
– Och det som har befunnit sig i svenskt vatten har nu lämnat det.

Kom in försent

Försvaret har utåt hävdat att myndigheten jobbat efter fem intressanta observationer, som alla kommit in från allmänheten. Det ska även ha funnits observationer från Försvaret men som bedöms som väldigt lågintressanta.

– Vi har tekniska censorer och med dem har vi kunnat spela in intressant material som vi måste analysera än att vi i dag kan säga vad det är.

Anders Grenstad är nöjd med insatsen och tackar både Försvaret, allmänheten och media.

– Vi har fått in drygt 250 stycken observationer. Även media har bidragit med bra information, säger han.

En av observationerna var en bild på vad som sågs ut att vara en ubåt och som klassificerades som högintressant. När Försvaret tittade närmare på platsen uteslöts en konventionell ubåt.

– Därför att på den här platsen är det 12,3 meter djupt och en ubåt behöver minst 30 meter för att över huvud taget ta sig fram där. Innan dess är det ett mycket smalt sund. Våra egna enheter uppträder inte i det här området och skulle inte klara av att göra det, säger Grenstad.

”Varit värt det”

Däremot utesluter inte Försvaret att fotografen har sett någon typ av undervattensfarkost.

– Den har sedan dykt under vattnet och försvunnit, säger Grenstad.

Försvaret kommer att fortsätta bevakningen i närområdet och vidta de åtgärder som krävs för att försvara Sveriges gränser. Myndigheten fortsätter även att analysera de data som den har fått in.

Den sju dagar långa operationen har kostat ungefär 20 miljoner kronor. Det är ungefär lika mycket som Försvarsmaktens insats under skogsbranden i Västmanland kostade i somras.

– Det har varit värt det, eftersom vi med alla till buds stående medel måste förhindra att sådan här verksamhet pågår i våra vatten, säger Grenstad.

FAKTA

De möjliga farkosterna kan det vara

AVFÖRD FARKOST:

Konventionell ubåt

De ligger i tusentons klassen.

Sverige använder exempelvis Gotlandstypen, HMS Gotland, HMS Halland och HMS Uppland. Gotlandsubåten är 60 meter långa, 6 meter breda och väger 1380 ton. Den går 5,6 meter djupt i ytläge.

Den har två dieselmotorer och två stirlingmotorer.

Sverige har också två ubåtar i Södermanlandsklassen.

Ryssland har Kilo-ubåtar, som från början var en sovjetisk attackubåt.

Sedan finns det atomubåtar och de är väsentligt större, exempelvis 30 tusen ton. De använder en mindre kärnreaktor som energikälla. De liknar mer undervattensskepp och kan befinna sig i undervattensläge mycket långa tidsperioder till skillnad från konventionella ubåtar, som måste upp tillräckligt högt i vattnet för att ett luftintag, snorkel, kan sticka ovan vattenytan för att ladda batterierna.

MÖJLIGA ANDRA UNDERVATTENS-FARKOSTER:

Miniubåtar

Den är 15-30 meter lång och ungefär 3 meter tjock.

Den har ibland torn.

Dykarfarkoster

Det är en liten ubåt för dykare, som sitter i dykardräkt. De kan både dyka med farkosten och åka upp till ytan.

Undervattensmopeder

Fjärrstyrda farkoster som är undervattensrobotar och kallas även fjärrstyrda obemannade ubåtar.

Svenska Försvaret använder sig framför allt av ROV, remotely operated underwater vehicles.

ARTIKELN HANDLAR OM