Ställningen just nu

Följ resultatet i USA-valet

NYHETER

Antal elektorsröster kl 08.00 svensk tid (totalt 537, den som först får 270 vinner valet):

John McCain: 173

Barack Obama: 364

Alabama – McCain, 9 elektorer.

Alaska - McCAin, 3 elektorer

Arizona – McCain, 10 elektorer.

Arkansas – McCain, 6 elektorer.

California - McCain, 55 elektorer

Colorado – Obama, 9 elektorer.

Connecticut – Obama, 7 elektorer.

Delaware – Obama, 3 elektorer.

District of Columbia – Obama, 3 elektorer.

Florida – Obama, 27 elektorer.

Georgia - McCain, 15 elektorer

Hawaii - Obama, 4 elektorer

Idaho - McCain, 4 elektorer

Illinois – Obama, 21 elektorer.

Indiana - Obama, 11 elektorer

Iowa – Obama, 7 elektorer.

Kansas – McCain, 6 elektorer.

Kentucky – McCain, 8 elektorer.

Louisiana – McCain, 9 elektorer.

Maine – Obama, 4 elektorer.

Maryland – Obama, 10 elektorer.

Massachusetts – Obama, 12 elektorer.

Michigan – Obama, 17 elektorer.

Minnesota – Obama, 10 elektorer.

Mississippi – McCain, 6 elektorer.

Missouri - McCain, 11 elektorer

Montana - McCain, 3 elektorer

Nebraska – McCain, 4 elektorer.

Nevada - Obama, 5 elektorer

New Hampshire – Obama, 4 elektorer.

New Jersey – Obama, 15 elektorer.

New Mexico – Obama, 5 elektorer.

New York – Obama, 31 elektorer.

Nevada – Obama, 5 elektorer.

North Carolina - Obama, 15 elektorer

North Dakota – McCain, 3 elektorer.

Ohio – Obama, 20 elektorer.

Oregon - Obama, 7 elektorer

Oklahoma – McCain, 7 elektorer.

Pennsylvania – Obama, 21 elektorer.

Rhode Island – Obama, 4 elektorer.

South Carolina – McCain, 8 elektorer.

South Dakota – McCain, 3 elektorer.

Tennessee – McCain, 11 elektorer.

Texas – McCain, 34 elektorer.

Utah – McCain, 5 elektorer.

Vermont – Obama, 3 elektorer.

Virginia – Obama, 13 elektorer.

Washington - Obama, 11 elektorer

West Virginia – McCain, 5 elektorer.

Wisconsin – Obama, 10 elektorer.

Wyoming – McCain, 3 elektorer.

Källa: AP