”Jag känner ömhet inför Barack Obama”

Socialdemokraternas Mona Sahlin om Obamas seger

1 av 5
Mona Sahlin.
NYHETER

PHOENIX/STOCKHOLM. Hopp om ett bättre samarbete och en tro på en bättre miljö.

Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt ser med tillförsikt på USA:s politiska framtid.

– Jag känner en ömhet inför Obama, säger Sahlin till SVT.

Ömheten kommer sig av att hon nu förstår vilka oerhörda förväntningar som Barack Obama, USA:s näste president, har på sig.

– De enorma förväntningar som ligger på hans axlar är ett problem, sa hon i SVT:s studio och fortsatte:

– Jag känner nästan en ömhet inför Obama, om du förstår mig rätt. Men han vann stort och kommer att bli en stark ledare.

SVT: Hur nära ligger du Barack Obamas politik?

– Det går knappt att jämföra. Men man ska inte underskatta att det under ytan hela tiden funnits en progressiv opinion som nu fått ett uttryck i Barack Obama.

Sahlin tror att USA kommer att söka samverkan, inte bara med Europa utan även med FN och Afrika.

– De kommer inte att gå ensamma. Jag ser fram emot en progressiv debatt i Europa. Han kanske kan lära oss att politik är lösningen på både klimatet och finanskrisen.

Ett historiskt beslut

Statsminister Fredrik Reinfeldt anser att det amerikanska folket har fattat ett historiskt beslut.

– Det liknar läget när Bill Clinton vann 1992 eller när Ronald Reagan vann 1980 – en stark känsla av förändring, ett nytt mandat och samtidigt en tuff situation för USA och världen där president Obama får fatta andra beslut jämfört med vad kandidat Obama talade om i kampanjen, säger han till TT.

Om den pågående finanskrisen konstaterar Reinfeldt att världen påverkas av USA och den amerikanska ekonomin är en motor i världen.

– Görs nu rätt grepp i USA blir det förbättringar i Sverige. Vi påverkas även av säkerhetspolitiken. Obama har sagt att han ska dra ner styrkorna i Irak och gå upp i Afghanistan. Vi förväntar oss också att han ställer krav på andras ökande deltagande i Afghanistan.

Nu hoppas Reinfeldt på en mer samarbetsinriktad och lyssnande president.

Enligt statsministern blir den nye presidentens ledarskap helt avgörande för klimatfrågans möjligheter och för att frågan ska komma till ett bra avslut på klimatkonferensen i Köpenhamn i december 2009.

– Obama har byggt förväntningar om hopp, den amerikanska drömmen. Folket har svarat med ett ökat valdeltagande. Men nu väntar tuffare besked och beslut än vad som diskuterades under valkampanjen.

Björklund välkomnar Obama

Folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund välkomnar Barack Obamas valseger.

– Det kommer att underlätta samarbetet mellan USA och Europa. Och det kommer att bli lättare att vara Amerika-vän i Sverige, säger han till TT.

Obamas valseger ser Björklund delvis som ett resultat av det utbredda missnöjet med en sittande Bushadministrationen i Washington.

– Bushadministrationen har på slutet varit väldigt impopulär. Det har gynnat demokraterna. Men sedan är Obama även mycket entusiasmerande i sitt ledarskap. Det är en kombination av missnöje och en stor förmåga att väcka hopp och entusiasm.

Björklund varnar samtidigt för att dra för långtgående slutsatser av Obamas seger.

– I allt väsentligt kommer USA:s internationella politik att bli densamma. Men det finns ett viktigt undantag. Jag tror att USA kommer att bli mer angeläget att samarbeta mer med resten av världen i stället för att köra ett eget race, i exempelvis klimatfrågan.

”Slutet på åtta års elände”

Vänsterpartiledaren Lars Ohly ser Barack Obamas seger som en historiskt viktig händelse.

Detta är slutet på åtta års elände och en enorm vitalisering av den amerikanska demokratin, säger han.

Obama tillhör inte det gamla etablissemanget. Han visar med sina ställningstaganden att han är beredd att ompröva, som att dra tillbaka trupperna från Irak och samarbeta mer med andra länder och FN. Det är viktigt för omvärlden att USA blir mindre aggressivt och mer samarbetsvilligt, tillägger han.

Han tror även att Obama blir bättre än republikanerna när det gäller att hantera den globala konjunkturnedgången och finanskrisen.

Till skillnad från John McCain vågar Obama tala om att reglera den ohämmade kapitalismen.

Olofsson gratulerar

Näringsministern och centerpartiledaren Maud Olofsson gratulerar Barack Obama till segern i ett pressmeddelande.

"Obama har lyckats fånga en stämning i landet och ge framtidshopp till det amerikanska folket. Han har också lyckats ge hopp till grupper som tidigare inte känt att de haft en röst", skriver hon.

Olofsson hoppas att valsegern ska "bidra till en vändning av den rådande finanskrisen i USA och att Obama kan ingjuta den framtidstro som USA behöver just nu".

Inrikespolitiskt jämför hon Obamas planerade skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare med alliansregeringens politik.

"Jag hoppas att detta kommer att skapa många nya jobb även i USA", skriver hon.

Hon tillägger att hon hoppas att Obama "tar på sig ledartröjan" i arbetet inför en nya klimatöverenskommelse och att Sverige och USA i och med Obamas seger ska kunna fördjupa samarbetet kring förnyelsebar energi.

"Även tankarna om frihandel är det viktigt att USA lever upp till", skriver hon.

”Historisk natt”

Socialdemokraternas biträdande partisekreterare, Håkan Juholt tjänstgjorde i Washington som valobservatör, utsänd av Sveriges riksdag. Kvällen tillbringades på valvaka i House of Sweden, ambassadbyggnaden i Washington.

– För mig som socialdemokrat så har jag betydligt mer tilltro till det som Obama och demokraterna står för än vad McCain gör, säger han efter att det står klart att Obama vunnit.

Vad innebär det för Sverige och omvärlden att Obama har valts, tycker du?

– Det blir ett nytt stämningsläge i världspolitiken. På något sätt har nyliberalismen som är uppbyggd kring Irakkriget förlorat i kväll mot solidaritet och rättvisa. Samtidigt ska man vara medveten om att USA i dag står i ett djupt hål både i utrikespolitiken, ekonomiskt, när det gäller välfärd och när det gäller statsfinanserna. Den nya presidenten startar med en enorm uppförsbacke och riskerar att drabbas av väljarnas missnöje.