Så ”Obama” är Aftonbladets läsare

Stor unik undersökning

NYHETER

109 000 läsare har medverkat i Aftonbladet.se:s unika undersökning om hur mycket det håller med blivande presidenten.

Men i flera frågor skiljer det en atlant mellan Obamas och svenskarna åsikter.

– Det finns ett intryck att han är mer lik svenskar än faktiskt han är, säger statsvetaren Merrick Tabor.

I många stora frågor är svenska folket ense med Barack Obama.

Tortyr är oacceptabelt, klimatfrågan viktig, och staten ska ge människor god sjukvård.

Den ska också se till att alla har möjlighet att få en sjukförsäkring och att folket har pensionsfonder.

”Clinton mer lik svenskarna”

Men enligt Merrick Tabor, statsvetare vid Stockholms universitet, är Obamas sjukförsäkringsreform inte alls lik det svenska systemet.

 – Det handlar inte om någon statligt finansierad sjukförsäkring för alla, utan att staten ska göra det billigare att teckna privata försäkringar. Obama är mindre lik Sverige än Hillary Clinton, säger han.

”Dödstraff inte avskräckande”

Barack Obama är för dödstraff och tror att det avskräcker från brott.

Nära hälften av läsarna tror inte alls att det har en avskräckande effekt.

 – Dödsstraff förespråkas det av en mycket klar majoriret i USA, och så är det inte i Sverige. För en president skulle det vara svårt att vara emot det, säger Merrick Tabor.

”Ingen fredstanke”

Freden är enligt onsdagens läsarfråga den viktigaste världsfrågan just nu, tätt följd av finanskrisen.

65 procent håller med den blivande presidenten om att USA inte har blivit säkrare av kriget i Irak.

Även om Obama delar över hälften av läsarnas åsikt det var fel att invadera Irak finns skillnader.

Två tredjedelar av svenskarna vill att USA ska skära ned på sin gigantiska försvarsbudget. Det vill inte Obama.

– Obama vill inte skära ner på militären. Hans avsikt är inte att ta hem trupperna, utan öka den militära satsningen i Afghanistan. Det var inte någon form av fredstanke som låg bakom att han inte var för att invadera Irak, säger Merrick Tabor.

Svenskarna tycker att USA ska ge större bidrag till FN. Det gör inte Barack Obama.

Samkönade äktenskap

Svenskarna är för att homosexuella ska få ingå äktenskap.

 – Han är emot homoäktenskap. Det verkar många inte ha fattat, säger Merrick Tabor.

Klimatfrågan

Den blivande presidenten vill profilera USA internationellt i att hitta lösningar på klimatfrågan.

Men till skillnad från cirka 60 procent av läsarna vill han inte höja skatten på koldioxidutsläpp.

Enligt Merrick Tabor beror det på den ekonomiska situationen i USA.

 – I USA är det oerhört många människor som lever på gränsen, där mindre ekonomiska ändringar kan göra att det hamnar över gränsen, säger han.