Experten svarade på läsarnas frågor

Statsvetaren Merrick Tabor redde ut alla frågetecken

NYHETER

Merrick Tabor, amerikan och statsvetare på Stockholms universitet, svarade på aftonbladet.se:s läsares frågor om primärvalen och amerikansk politk.

Läs frågorna och svaren här.

Merrick Tabor.

//

John McCain ser ut att ha ett övertag bland republikanerna, vem av Clinton och Obama tror du har bäst chanser mot honom och i så fall varför?

Jag är inte politisk strateg åt demokraterna – möjligen av goda skäl. Men min personliga bedömning är att Obama skulle kunna ha en något större chans mot McCain än Clinton. De flesta av dem som stödjer Obama och Clinton kommer förmodligen att stödja den av dem som blir nominerad.

En viktig väljargrupp kommer att vara den religiösa högern. De är inte särskilt tilltalade av McCain och kan därför tänkas avstå. Men skulle Clinton bli demokraternas kandidat kan det tänkas att de mobiliseras – mot henne.

//

Det har spekulerats i att Michael Bloomberg och Ron Paul ska ställa upp som oberoende kandidater. Ron Paul på grund av att han fortfarande knappt spenderat sin kampanjkassa. Tror du att de kommer ställa upp, och om de ställer upp, hur stora chanser har de?

En annan potentiell oberoende kandidat är Ralph Nader. Jag tror inte att någon av dessa personer har en chans att vinna valet. Däremot har åtminstone vissa av dem en möjligen att ställa till det genom att ta en del röster som annars skulle läggas på en av huvudkandidaterna.

//

Hur kommer det sig att vissa stater har "winner take all" och andra är mer proportionerliga i delegatfördelningen? Hur bestäms detta?

Det är partiorganisationerna på delstatsnivå som bestämmer hur partiets delegater ska utses. "Winner-take-all"-systemet har en lång tradition i Förenta staterna, men proportionella system börjar tillämpas i ökande grad, främst i demokraternas primärval.

//

Jag undrar över det faktum att Hillary Clinton vann Nevada ganska klart men fick mindre delegater än Obama från det valet?

Att Clinton fick färre delegater än Obama trots att hon fick fler röster beror främst på att delegater i Nevada väljs genom olika valkretsar. Antalet delegater per valkrets ligger inte i direkt proportion till antalet väljare. Mindre valkretsar har ett disproportionerligt stort antal delegater i förhållande till väljare. Obama vann i ett större antal mindre valkretsar och därigenom fick fler delegater.

//

Kan du förklara lite om vilka som är "Super Delegates". Finns de i båda partierna? Har de en röst vid konventet eller är de starkare än vanliga delegater?

"Super delegates" brukar bestå av valda politiker (kongressledamöter, guvernörer) och partifunktionärer (ledamöter i nationella partikommittéer, partiledare). De är inte förpliktade att rösta på någon bestämd kandidat utan får avgöra själva vilken kandidat de vill stödja. Det är främst det demokratiska partiet som använder uttrycket "super delegates"; det republikanska partiet använder uttrycket "unpledged delegates" (icke förpliktade delegater). Deras röster räknas på samma sätt som andra delegater. Systemet med super delegater har kritiserats av många som anser att det begränsar folkets makt till förmån för partietablissemanget.

//

Vilka utser delegaterna, vilka är de och vilka uppgifter har de när de blivit valda? Är det delegaterna som sedan sitter i the House?

Delegater är individer som utses eller väljs av partiorganisationerna för att delta i partikonventen där presidentkandidaterna nomineras. Det är den uppgift de har som delegater. Delegater som har valts genom primär val för att stödja en viss kandidat betraktas som "pledged" (förpliktade). Men eftersom politiska partier är privata organisationer i Förenta stater regleras inte delegaternas stöd i lagen, så de kan stödja vilken kandidat som helst på konventet. Därför får en kandidat stryka delegater som han eller hon inte litar på.

//

Vem anses vara den bäste amerikanske presidenten genom tiderna?

Sådana bedömningar är förstås oerhört beroende av historiskt perspektiv och personlig politisk uppfattning. De två presidenter som oftast nämns som "de bästa" är Abraham Lincoln och Franklin Roosevelt.

Intressant nog var Lincoln relativt impopulär under hans presidentskap och betraktades inte som särskilt framstående efteråt. Det var först under första delen av 1900-talet då han populariserades och fick ett positivt ryckte för sitt ledarskap under inbördeskriget och för avskaffandet av slaveriet (ännu intressantare med tanke på att han hyste klart rasistiska åsikter!).

Franklin Roosevelt brukar förknippas med "The New Deal" – olika ekonomiska program för fattigdomsbekämpning, pensioner m.m. – under perioden efter börskraschen 1929 och med ledarskap under Andra världskriget. Han blev vald till president fyra gånger. I dag är han dock mindre populär bland nyliberala och konservativa just på grund av dessa ekonomiska program.

FAKTA

Merric Tabor

Merrick Lee Tabor, född 5 september 1953 i Los Angeles, USA, är statsvetare vid Stockholms universitet.

Han undervisar främst i komparativ politik och jämförande politik, och har stora kunskaper om amerikansk politik.

aftonbladet.se