Skärpte abortlagarna – mödradödligheten sköt i höjden

För USA:s kvinnor är presidentvalet en fråga på liv och död

1 av 6 | Foto: ANDREAS BARDELL
”De vet ingenting om personen de möter. Om det är någon med cancer eller någon som ska göra en abort”, säger Autumn Keiser, på Planned parenthood, om abortmotståndarna utanför byggnaden.
NYHETER

College station-Austin. Texas har bland de hårdaste abortlagarna i USA.

Delstaten har också den högsta mödradödligheten i västvärlden.

En ny studie visar att det kan hänga ihop.

– Nedmonterar man hälsovårdssystemet och stänger kvinnokliniker blir förstås hälsan sämre, säger Sara Wheat, talesperson för Planned parenthood i Austin.

Få platser i USA är så djupt konservativa som området kring College Station i Texas. Orten är inte känd för många utanför delstaten, trots att den har ett mycket väl ansett universitet, Texas A&M University, och president George Bush den äldres museum och bibliotek.

Den som däremot söker information om Abby Johnson får snart en träff. Hon arbetade en gång i tiden på den amerikanska motsvarigheten till RFSU, den icke-statliga organisationen Planned Parenthood, i området Bryan i College station, tills hon en dag fick nog.

Foto: ANDREAS BARDELL
Abortmotståndare markerar tydligt att den som är på väg in i byggnaden är på väg att göra något ohederligt.

Mycket kontroversiell

2009 sa hon upp sig och började bekämpa det hon arbetat för. Hon blev snart känd som vältalig abortmotståndare över hela landet.

Centret där hon arbetade har stängt sedan dess.

Nu sitter jag i samma lokaler mittemot Tracy Frank, som är chef på Hope Pregnancy Center, och väntar på att luftkonditioneringen ska dra igång en sommarvarm dag. Det första hon undrar är hur jag kommer att vinkla den här artikeln.

Abortfrågan är mycket kontroversiell i Texas, och stora delar av USA.

Så pass att presidentkandidaterna diskuterade den under den tredje presidentvalsdebatten.

– Jag tycker det är hemskt som Clinton säger, att slita ut ett barn ur livmodern i nionde månaden, sa Trump och lovade att nominera konservativa abortmotståndare till domare i Högsta domstolen, som kan riva upp beslutet som kallas Roe.v.Wade, som i korthet definierar rätten till abort i USA.

”Ett av de värsta besluten kvinnor tar”

– Att använda sådan retorik är mycket olyckligt. Det här är ett av de värsta besluten som kvinnor tar, sa Hillary Clinton.

Dessutom har en ny forskningsstudie gjort frågan om rätten till abort än mer aktuell: Rapporten, presenterad i septembernumret av tidskriften Obstetrics and Gynecology visade att Texas mödradödlighet skjutit i höjden mellan 2010 och 2014. Hur en plats som inte är drabbad av krig eller naturkatastrof har lyckats dubblera mödradödligheten på så kort tid går inte att förklara, enligt de amerikanska forskarna bakom studien.

På Planned Parenthood har man dock en gissning.

Foto: ANDREAS BARDELL
Utanför Planned parenthood-kliniken i Austin, Texas, möts vi av en mur, ett högt stängsel, och människor med plakat.

Förbjöd abort efter 20:e veckan

– Texas politiker har systematiskt nedmonterat kvinnohälsovård sedan 2011, efter det vi brukar kalla Teapartyvalet 2010, säger Sara Wheat, talesperson för Planned parenthood i Austin.

Den djupt konservativa Teapartyrörelsen växte fram ur republikanska partiet, och dess politiker har lämnat avtryck i Texas, bland annat genom guvernören Rick Perry.

En tydlig händelse var de stränga lagändringarna som klubbades igenom 2013, trots högljudda protester från bland annat demokratiska senatorn Wendy Davis.

"Skyller på aborterna"

Ändringarna innebar bland annat att aborter efter 20:e veckan förbjöds, och att proceduren för att genomgå en abort försvårades genom olika krav (se faktaruta nedan).

Tillsammans med minskat statsbidrag blev de höjda kraven så omöjliga för verksamheten att leva upp till att över 40 kliniker som utförde aborter har stängts, enligt Planned Parenthood.

– Varje gång lagstiftarna har tagit ett beslut har kliniker fått stänga och kvinnohälsovården har hamnat längre bort från kvinnor som behöver den. Och man skyller alltid på att vi genomför aborter, men det är också mycket annat i kvinnovården som påverkas, säger Sara Wheat.

”Är definitivt pro-life”

Det var precis det som skedde med kliniken i Bryan, enligt Sara Wheat.

– Vi tappade allt statligt bidrag som bekostat mödravård, cancertester, hivtester, aborter och undersökningar som vi gjort under 40 år. Vi fick stänga flera kliniker under 2012 och 2013.

Tracy Frank på Hope pregnancy center har en annan bild. Planned Parenthood ändrade sin affärsmodell efter lagändringen, och ville hellre ha kontor i storstäder, är hennes förklaring.

Hennes Hope pregnancy center utför inte aborter. Den som kommer till centret med en oönskad graviditet får rådgivning, såväl praktisk som andlig, kristen sådan.

– Vi är definitivt pro-life (abortmotståndare, reds anm). Vi är trosbaserade. Vi arbetar med rådgivande tjänster och verifierar graviditeter. Vi förser våra klienter med mer än ett blodprov eller testresultat, de får utbildning, rådgivning och presenteras livsstilsval, säger Tracy Frank.

En nyare del av centret utför sedan två år tillbaka också gratistester och behandlingar av könssjukdomar för personer mellan 16 och 23 år.

De delar lokalerna med gruppen 40 days for life, vars verksamhet går ut på att människor sätter sig utanför kliniker och sjukhus som genomför aborter för att be och fasta.

– Vi tror att rätten till liv är en mänsklig rättighet, säger ordföranden för 40 days for life Matt Britton, som just besökt Sverige och bett med sina medlemmar utanför Aleris abortklinik i Nacka.

Foto: ANDREAS BARDELL
”De vet ingenting om personen de möter. Om det är någon med cancer eller någon som ska göra en abort”, säger Autumn Keiser, på Planned parenthood, om abortmotståndarna utanför byggnaden.

Närmaste klinik ligger 15 mil bort

Att Planned parenthood-centret i Bryan stängde innebär att den av College Stations nästan 75 000 studenter som blivit oönskat gravid inte längre har någon lokal klinik att ta sig till för att göra en abort. Närmaste klinik som utför aborter ligger 15 mil bort, i Austin eller Houston.

Så ser det ut i hela Texas, en delstat större än Frankrike, med en bruttonationalprodukt i storlek med Kanadas. I siffror innebär det att det i dag finns 19 abortkliniker på över 5,4 miljoner kvinnor i reproduktiv ålder, enligt tidningen Texas tribune.

Men på Hope pregnancy center vill man över huvud taget inte bli jämförd med den verksamhet som Planned Parenthood stod för tidigare i lokalerna. Tracy Frank säger trots det att hennes center erbjuder samma fullgoda vård som Planned Parenthoodkontoret gjorde, förutom aborterna. Och att det som inte hennes center kan ge går att hitta på den lokala vårdcentralen. Återigen med undantaget: Förutom aborterna.

– Visst ringer det fortfarande kvinnor och undrar om vi gör aborter. När vi säger att det inte finns någon här i stan som utför aborter blir de frustrerade, men inte på oss, utan på systemet, säger hon.

Jag kör de 15 milen till en av de Planned Parenthood-kliniker som finns kvar i Austin. Där möts vi av en mur, ett högt stängsel, och människor med plakat. Och bönegruppen 40 days for life.

”De vet ingenting”

Inga skrik eller glåpord, men tydliga signaler om att den som är på väg in i byggnaden är på väg att göra något ohederligt.

– Vi har inte varit med om lika mycket hot och protester som våra kliniker i södra Texas har, berättar Autumn Keiser, kommunikationsansvarig på Planned parenthood, när hon och säkerhetsvakten möter oss i entrén.

– Men för personal och patienter som går in och ut är det inte direkt något stöd att en grupp sitter utanför. Det är inte att respektera varje kvinnas rätt att ta sina egna privata vårdrelaterade beslut. De vet ingenting om personen de möter. Om det är någon med cancer eller någon som ska göra en abort, säger hon.

Ingen av de jag pratar med betvivlar uppgifterna ur den nya studien, om att mödradödligheten i Texas har ökat.

Däremot behövs mer forskning kring anledningarna, det är alla eniga om.

Tracy Frank vill inte koppla ihop mödradödlighet med minskad möjlighet till abort i Texas.

– Studien tar också upp exempel på kvinnor som har dött under graviditet på grund av övervikt, drogproblem, alkoholintag, eller att de är odokumenterade invandrare som inte har sökt vård, säger hon.

Sara Wheat säger att kvinnorna bland USA:s elva miljoner odokumenterade också lider av att det inte finns lika många kvinnokliniker som de kan besöka i Texas.

– Förut krävdes till exempel ingen identifikation för den som ville göra ett cellprov. När lagstiftarna har försvårat vård för odokumenterade invandrare har de förstås också fått de värre.

”Clinton skulle göra världen bättre för kvinnor”

I juni 2016 tog högsta domstolen upp Texas lagändringar från 2013 och riktade stark kritik i domslutet mot de hårda kraven på hälsovårdsinstitutioner som utför aborter. Det innebär att det blir svårare för lagstiftare att genomföra ännu strängare regler för kvinnokliniker i Texas.

För Texas, och USA:s, kvinnor spelar det roll inpå bara skinnet vem som blir nästa president i USA.

Blir det Donald Trump som vill att högsta domstolen river upp aborträtten?

Eller Hillary Clinton med sitt mantra om att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter?

Ingen på verksamheterna vill uttala sig om politik eller det stundande valet. Däremot har Planned Parenthoods lobbyistgren uttalat sig tydligt mot Donald Trump, och för Hillary Clinton:

"Hillary Clinton skulle göra världen bättre för kvinnor och familjer runt om i landet. Donald Trump skulle göra den värre", har de bland annat skrivit i ett uttalande.

FAKTA

Så försvårades abortprocessen i Texas

Den kontroversiella lagskärpningen från 2013 kallas House Bill 2 och innebär bland annat:

Att den läkare som utför en abort måste vara kopplad till ett större sjukhus, och ha så kallad "admitting priviliges till ett sjukhus inom 48 kilometers avstånd.

Att kliniken måste utrustas enligt samma regler som för en ambulerande kirurgklinik.

Att den kvinna som funderar på abort först ska genomgå ett ultraljud och där få information om ingreppet samt se utskrivna bilder på fostret och utförlig förklaring vad som sker med fostret vid en abort.

Efter det första besöket måste det gå 24 timmar fram till nästa besök, då själva aborten genomförs. I vissa fall krävs även återbesök, vilket kan innebära sammanlagt fyra klinikbesök för att genomföra en abort.

2011 genomfördes 72.470 aborter i Texas.

2013 genomfördes 63.168 aborter i Texas.

2014 genomfördes 54.191 aborter i Texas.

Studien, som citeras i The Guardian, visar att Texas mödradödlighet mellan 2000 och 2010 låg på mellan 17,7 och 18,6 per 100 000 födslar.

Efter 2010 ökade siffran till 33 dödsfall per 100 000 födslar.

2014 låg siffran på 35,8 dödsfall per 100 000 födslar.

Mellan 2010 och 2014 dog över 600 kvinnor i Texas av graviditetsrelaterade orsaker.

Källor: House Bill 2, The Guardian, Texas Tribune

Sannolikhet just nu att bli president:

Clinton: 71,4%   Trump: 28,6%

Hur kan det skilja så mycket fast opinionen är jämn? Klicka här för förklaring.

Källa: FiveThirtyEight 8 nov (baserat på prognos i alla stater).

Sammanställning: Johan Furusjö

  Presidenter – och maktsugna kandidater