”Inte acceptabelt bli kvarglömd på toaletten”

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson chattade om vanvården av de äldre

NYHETER

Jämförelser mellan olika äldreboenden i Sverige ska leda till bättre vård av våra gamla.

Det var ett av äldreminister Maria Larssons besked när hon chattade med aftonbladet.se:s läsare.

– Min ambition är att man ska kunna vara trygg med att bli gammal i Sverige, detta är något jag brinner för!

rickard säger: Hej Maria, min Mormor bor på ett kommunalt vårdboende för lätt dementa, alla där sitter passivt igenom dagarna och TVn är det enda nöje dom har då personalen uppenbarligen ser det som förvaring av de boende. De har inte någon form av aktiviteter. Är det inte lagstadgat att boende i denna form ska ha rätt till aktiviteter, utan kan bli som nu upptagna på morgonen, sedan en dag av total passivitet och sen sängen?
Maria Larsson säger: Att ha ett rikt socialt liv är viktigt hela livet. Mycket mer kan göras på många äldreboenden. Just nu finns pengar från staten till kommunerna för att utveckla det sociala innehållet och bryta ensamhet och tristess.
Anitha Nilsson säger: Varför inför ni inte de gamla "ålderdomshemmen" där tryggheten fanns. Bygg om gamla regementen till för de gamla bra boenden.
Maria Larsson säger: Jag tror också att trygghetsboenden behövs i varenda kommun. Där har man sin egen lägenhet, med gemensamt vardagsrum där man kan äta och umgås med varandra.
Anders Hammarström säger: Varför ska våra gamla ha det sämre på äldrevården än hundar på ett hunddagis? Min svärmor dog på toaletten på sitt äldreboende. Ingen kom när hon larmade. Detta hände i Göteborg. Min mor som dog för ett år sedan (99år) blev även hon ofta kvarglömd på toaletten.
Maria Larsson säger: Det är självklart inte acceptabelt att bli kvarglömd på toaletten. För mig är värdighet en hjärtefråga. Vi har också börjat jämföra kvaliteten på äldreboenden och i hemtjänsten.I höst har 142.000 enkäter skickats till de äldre och deras anhöriga för att de ska få tycka till om kvalitet och bemötande.
DrJRogers säger: Varför ställer ni inga krav på personaltäthet i äldrevården?
Maria Larsson säger: Ibland kan brist på händer i vården vara problemet, men ibland handlar det om brist på ledarskap och bemötande. Kommunerna är huvudansvariga för hur mycket personal som anställs vid de kommunala boendena, men vi vill stötta kommunerna med bra utbildningsinsatser.
Roland Andersson säger: Hur kan man motivera att äldre som inte klarar sig själva skall vårdas i hemmet? Har nyligen upplevt detta gällande min moder, det var som en motorväg av olika människor som dagligen passerade. Ofta möttes de i dörren och en total avsaknad av kunskap om patienten. Det var bara en uppgift som skulle lösas på kortaste tid. Det kan omöjligt vara ekonomiskt billigare att transportera runt en massa männsikor för dessa uppgifter samt alla dessa fel som åstadkommes genom bristande information etc. 10-12 personer som ofta skiftas beroende på semestrar sjukdom etc. Vart är vi på väg ?
Maria Larsson säger: Det är viktigt att den äldre får vara med och bestämma själv om bästa lösning. Önskar man bo kvar hemma ska man kunna välja ex. en hemtjänst som bara har ex. 4 personer som kommer hem. Många som önskar en plats på äldreboende får ingen plats. Hälften av kommunerna har brist på platser, därför har vi infört ett investeringsstöd (500 miljoner per år) som ger rabatt i byggandet av fler äldreplatser.
finelady säger: Hur vågar man lita på äldreomsorgen eller vården om våra sjuka när detta får fortsätta som Aftonbladet beskriver?
Maria Larsson säger: Det som skildras är förskräckligt och förekommer tyvärr på enskilda boenden. Däremot är det viktigt att framhålla att det på många håll i landet finns en äldreomsorg med bra bemötande av en engagerad personal. Min ambition är att man ska kunna vara trygg med att bli gammal i Sverige, detta är något jag brinner för!
Karl_B säger: Om bättre vård kostar kommuner och staten, är det inte rimligt att man höjer skatterna för att finansiera vården? Det finns onekligen ett brett stöd för bättre vård.
Maria Larsson säger: Flera undersökningar visar att det inte är de landsting och kommuner som satsar mest pengar på vård och äldreomsorg som har den bästa kvaliteten. Det är ofta en organisationsfråga och ledarskapsfråga. Vi har börjat jämföra kvaliteten med öppen redovisning. Detta är en viktig del för att få fart på kvalitetsutvecklingen. Ingen vill ligga sämst till i statistiken.
Eilert Similä säger: Före valet pratade kd vitt och brett om värdegrund och annat som skulle bli så bra inom bl.a äldrevården när Ni kom till makten. Vad har hänt? Enligt min och mångas uppfattning har det bara blivit sämre. Samma lögner som Ni spred om bensinpriser, fastigetsskatt m.m.
Maria Larsson säger: Den här regeringen gör de största satsningarna på äldreomsorg som gjorts under någon mandatperiod. Vi satsar på kvalitetsutveckling (1,35 miljarder per år), investeringsstöd för byggande av fler äldreplatser, ny lagstiftning med möjlighet för äldre att välja själva och som du själv nämner värdegrundsarbete - där har vi ett förslag som vi just nu arbetar för fullt med. Som kristdemokrat är jag stolt över att kunna leverera det som vi lovade i valrörelsen.
tk. säger: Är det inte en kulturell fråga som gör att vi idag klagar på äldrevården? I många andra kulturer så tar familjen hand om sina äldre anhöriga, men i sverige är det ju så bekvämt att sätta in dom på "hemmet" och leva sitt eget liv. Och sen klagas det på personalen när man väl kommer och hälsar på sin gamla mamma någon gång i månaden. Var finns sveket? Hos de anhöriga eller hos personalen?
Maria Larsson säger: Många anhöriga gör en fantastisk insats 365 dagar om året 24 timmar om dygnet. De gör det av kärlek och för att de själva vill. Jag har lagt förslag om att förstärka stödet till anhöriga. Det är dock viktigt att säga att anhörigvård alltid måste vara frivillig. När anhöriga inte kan eller vill måste samhället vara berett att ta ansvar fullt ut.
Henrik säger: Hej Maria! Vem bär ansvaret över vanvården i Sverige? Vad bör/kan göras anser du?
Maria Larsson säger: Att börja jämföra kvaliteten och låta de äldre komma till tals. Genom att redovisa jämförelserna öppet blir det synligt på vilka äldreboenden och hemtjänster som kvaliteten brister. Sedan måste tillsynen vara mycket aktivare, vi kommer förstärka tillsynen och organisera om den från 2010. Sedan behövs förstås ekonomiska satsningar, som jag tidigare redogjort för. Vi har alla ett ansvar för att ge våra äldre en god omsorg med en möjlighet att vara de personer som de varit tidigare i livet.
Gerry säger: Skulle du vilja vara gammal i dagens Sverige?
Maria Larsson säger: Ja, men jag skulle använda mig av de öppna jämförelserna (se äldreguiden på www.socialstyrelsen.se/aldreguiden) och den nya lagstiftningen LOV som ger mig själv rätt att välja hur och av vem jag får omsorg när jag behöver den. Man ska kunna vara trygg med att bli gammal i Sverige.

aftonbladet.se