Experten: Det är stor risk att dö

NYHETER

Risk att dö.

Fyrdubblad risk att få en stroke.

Yngve Gustafsson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, är skeptisk till att dementa så ofta får antipsykotiska mediciner och säger att kombinationen av olika läkemedel kan vara farlig.

– Neuroleptika till demenssjuka äldre är förenat med en mycket stor risk att antingen dö eller få mycket allvarliga komplikationer. Till exempel är det fyrdubblad risk att få stroke.

Några av Inga-Majs mediciner kan också motverka varandra. Det är enligt honom vanligt att äldre ges mediciner mot biverkningar från andra mediciner.

– Det är vanligare att äldre kvinnor medicineras i stället för att symptomen utreds. Män läggs oftare in för sina besvär

Han vill inte kommentera Inga-Majs enskilda fall.