Manliga politiker ogillar porrförbud

13 procent kvinnliga riksdagskandidater vill stoppa all porr

1 av 2
Veronica Palm (S).
NYHETER

Manliga politiker är mest negativa till porrförbud.

600 riksdagskandidater fick frågan om alla former av pornografi ska förbjudas:

– Varför det, svarade Björn Brändewall (FP).

I Aftonbladets Valkompass har 563 av 600 riksdagskandidater med stor chans att komma in i riksdagen svarat på frågan om all porr ska förbjudas.

Det visade sig att 13 procent av de kvinnliga politikerna svarade ja, medan bara sex procent av männen höll med.

Riksdagsledamoten Veronica Palm (S) är en av kandidaterna som vill se ett porrförbud:

– Men för detta krävs en icke-moralistisk och makt-analytisk definition av pornografi, anser hon.

Totalt är det 36 kvinnliga och 17 manliga kandidater som säger ja till att stoppa all porr:

– Sexualitet ska inte vara en handelsvara och nedvärdera eller utnyttja kvinnor, säger Sara Degerman Carlsson (KD).

Bland de 216 kvinnor och 265 män som var emot ett förbud (29 ville inte svara på frågan) var ett återkommande svar att pornografi är kvinnoförtryckande, men att det samtidigt inte går att förbjuda:

– Jag tror att det är ogörligt att få till ett förbud när det saknas en definition av vad som är pornografi, säger Jens Holm (V).

Den svåra gränsdragningen mellan porr och konst tar flera upp:

– Gränsen mellan pornografi och avbildning av nakna kroppar i konstnärligt syfte kan vara svår att dra. Utnyttjande av människor ska förbjudas, säger Carl Emanuelsson (Fi).

Flera riksdagskandidater hänvisar också till yttrandefriheten och att internet är omöjligt att styra med förbud:

– Alla former av censur för fria människor är av ondo, anser Bertil Torekull (MP).

Men det finns också andra svarstyper. Jan Ericson (M) tycker att detta inte "är en politisk fråga", medan Björn Brändewall (FP) svarar:

– Varför det?

När Aftonbladet ringer upp utvecklar han sitt svar:

– Vi har yttrandefrihet i vårt land. Det innefattar även rätten att få skapa bilder, och pornografi hör till det. Jag tycker inte att vi ska moralisera över hur andra människor väljer att leva ut och glädja sig över sin sexualitet.

FAKTA

Ska alla former av pornografi förbjudas?

Svar Kvinnor Män

Ja 36 17

Nej 216 265

Vill ej svara 20 9

Källa: Aftonbladets Valkompass. 600 riksdagskandidater med stor chans att komma in i riksdagen fick frågan. 563 svarade.

Kvinnorna som vill införa porrförbud:

Gulan Avci (FP)

Magda Ayoub  (KD)

Angelika Bengtsson (SD)

Sara Degerman Carlsson (KD)

Monica Ericsson (V)

Matilda Ernkrans (S)

Armina Etminan  (Fl)

Lotta Finstorp (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Agneta  Hansson (V)

Shadiye Heydari (S)

Anna Hövenmark (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Inga Jonasson (V)

Agneta Karlsson (S)

Annelie Karlsson (S)

Victoria Kawesa (Fl)

Maria  Lundqvist-Brömster (FP)

Agneta  Luttropp (MP)

Christin Löfstrand (V)

Cecilia Magnusson (M)

Veronica Palm (S)

Monna Ridderström (KD)

Moa Roshanfar (Fl)

Foujan Rouzbeh (Fl)

Tamara Spiric (V)

Maria Strömkvist  (S)

Anna Svalander (FP)

Eva-Britt Svensson (V)

Jessika Svensson (V)

Maria Thunberg (V)

Ann-Louise Trulsson (KD)

Solveig Zander (C)

Amy Öberg (FP)

Evalena Öman (V)

Männen som vill ha ett porrförbud:

Jabar Amin (MP)

Francisco Contreras (V)

Joha Frondelius (KD)

Robert Halef (KD)

Niklas Hellgren (KD)

Lars Jalmert (Fl)

Mikael Jansson (SD)

Ismail Kamil (FP)

Göran Lindell (C)

Jan Lindholm (MP)

Valter Mutt (MP)

Daniel Pettersson (V)

Bo Rundquist (C)

Roland Utbult (KD)

Sassi Wemmer (MP)

Pontus Wessman (MP)

Rolf Åbjörnsson (KD)

Källa: Aftonbladets Valkompass