Expert sågar Anders Borgs utspel mot S

NYHETER

Enligt finansminister Borg innebär S skattehöjningar en merkostnad på 500 - 1 000 kronor "för ett vanligt hushåll".

Påståendet överväger i rött i Aftonbladets lögndetektor.

Vi granskar:

"Ett vanligt hushåll kommer att tappa mellan 500-1 000 kronor i månaden på de här förslagen", sa finansminister Anders Borg (M) till Aftonbladet om Socialdemokraternas valmanifest.

Borg har fått fram siffran genom att slå ihop S föreslagna skattehöjningar och dela upp det på antalet svenska hushåll.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson säger till Aftonbladet att det är "ren desperation" av M att ta fram sådana siffror.

– Vi har skattehöjningar för människor som tjänar över 60 000 kronor i månaden. I övrigt har vi inga skattehöjningar för vanliga hushåll. Däremot tar vi bort flera av regeringens dyra och ineffektiva åtgärder, riktar dem mot företag och använder dem för att unga som i dag går långtidsarbetslösa i stället ska få jobba.

Experten säger:

Lars Hultkranz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, säger att Borg i sitt resonemang räknar med att skattehöjningarna på drygt 40 miljarder kronor inte skulle användas till något.

– Han räknar som om inget annat händer och att ekonomin förblir oförändrad. Då skulle det innebära ökade intäkter för staten och minskade för medborgarna. Men man måste räkna in att pengarna används till något, som syftar till att öka hushållens inkomster. I den meningen vinner hushållen i ena ändan och förlorar i andra.

– Analysen som behövs för att säga något om detta är en samhällsekonomisk kostnad eller vinst är om resultatet av omställningarna påverkar beteende, hur mycket folk jobbar, arbetslöshet, ökar eller minskar snedvridning av konsumtion. Men några sådana analyser finns dessvärre inte inte. Därför är den här typen av resonemang, som används även av S, irrelevant.

Slutsats:

Det finns ingen som i dag kan säga exakt vad varken förslagen i Alliansens eller i Socialdemokraternas valmanifest skulle ge för konkreta resultat för hushållen, om de genomfördes. Därför är det omöjligt för någon att uttala sig specifikt om effekter, som att slå fast en fast merkostnad för hushållen.

FAKTA

Källor

Anders Borg, finansminister (M)

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S)

Lars Hultkranz, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet