Försvarsexpert sågar Alliansens nya utspel

1 av 3 | Foto: TT
Jas Gripen. Obs arkivbild.
NYHETER

Alliansledarna skriver i en debattartikel i dag att de vill skjuta till 300 miljoner kronor till försvaret per år fram till 2018.

Förslaget får nu kritik för att inte vara tillräckligt:

– När organisationen är helt utbyggd täcker det kostnaden att öva arméns personal i elva dygn, säger Johan Wiktorin, ledamot i Kungl krigsakademien.

Regeringen berättar i dagens DN Debatt att de ökar anslagen till försvaret.

Om de bildar regering efter valet kommer 100 miljoner kronor att gå till försvaret för att täcka innevarande år. Och sedan 300 miljoner kronor per år fram till 2018.

Försvarsmakten har i en kommentar på infirmationsdirektören Erik Lagerstens facebooksida välkomnat Alliansens anslagsförslaget för 2014 och för kommande år.

”Omvärldsläget är bekymmersamt och svårbedömt. Det är därför angeläget att Sverige, såväl kan upprätthålla nödvändig militär beredskap, som genomföra de övningar som krävs”, står det i försvarets kommentar.

Men förslaget får kritik för att inte vara tillräckligt:

– Om man nu skulle göra det som man säger sig vilja göra när man talar om att vi nu befinner oss i det allvarligaste läget sedan 1945 är det inte inte det man ser, säger Johan Wiktorin, ledamot i Kungl krigsakademien.

”Sju promille”

Ett tillskott på 300 miljoner kronor per år räcker inte långt. När hela försvarsorganisationen är utbyggd kommer pengarna att täcka kostnaden för att öva arméns personal i elva dygn. Eller för att köpa in fyra minröjningsfarkoster till flottan. 

 – Eller 900 anställdas lönekostnader per år, men då ska man komma ihåg att regeringen beslutade att försvaret skulle sänka sina lönekostnader med 500 miljoner kronor per år. Och då upphör huvuddelen av det beslutet. Så vi är tillbaka till 2009 års försvarsmaktsbudget, säger han.

Enligt försvarsbeslutet från 2004 så nedrustades det svenska invasionsförsvaret och numer beslutar regeringen och riksdagen frågan om ökande anslag till försvaret om ett eventuellt ökat hot mot landet.

– Man lägger ungefär 43 miljarder på försvaret per år. Det här innebär att ytterligare sju promille läggs till budgeten för att möta den ryska aggressionen,

”Ingen satsar”

Hur regeringen tänkt att finansiera försvarstillskottet på 1,3 miljarder framgår inte av debattartikeln.
Övriga riksdagspartier är inne på samma spår - försvarsanslagen är ungefär de samma. I Socialdemokraternas valmanifest som presenterades i går utlovades 1,1 miljarder till försvaret.

– Politiker är överhuvudtaget överrens om det här. Till och med miljöpartiet har ett anslag som ligger 5-6 procent under än vad vi har i dag. Det finns ingen ingen inom politiken som satsar på det här i egentlig betydelse, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM