Margot Wallström presenterar äldrelyft i vården

Foto: LOTTE FERNVALL
Margot Wallström
NYHETER

Socialdemokraterna vill se ett lyft i äldrevården med skärpta krav på personalens kompetens och en nationell samling för arbetsmarknadens parter.

Inom fem år ska alla som jobbar på särskilda boenden vara omvårdnadsutbildade.

– Vård och omsorg runt gruppen gamla och väldigt sjuka har mycket allvarliga brister i dag, säger Margot Wallström, talesperson (S).

Det är mot bakgrund av den senaste tidens rapporter om gamla som far illa efter bristande omvårdnad som Socialdemokraterna nu presenterar ett "äldrelyft". Senast på tisdagskvällen sände "Kalla Fakta" i TV4 ett uppmärksammat inslag om 79-årige John-Ulf Anderson som tynade bort.

Inom ramen för S redan presenterade anslagsökningar till vård, omsorg och kommuner går man nu fram med en rad förslag till förbättringar, som Aftonbladet tagit del av.

– Det viktigaste är att se till att få ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen. Vi måste ställa högre krav på dem som jobbar med gamla, säger Margot Wallström.

– Vård och omsorg runt gruppen äldre och väldigt sjuka har mycket allvarliga brister i dag. Det finns för många aktörer, insatserna samordnas inte och väntetiderna är långa.

Anhöriga påverkas

S-profilen menar att en äldresatsning kostar pengar, men att den också ger pengar tillbaka i form av fler arbetade timmar.

– Bristerna i äldrevården i dag påverkar anhöriga jättemycket. En rapport från Kommunal har visat att 140 000 personer har fått gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba för att sköta sina gamla anhöriga, säger Wallström.

Bland de förslag som S vill se finns en allmän kompetenshöjning bland personalen och att öka tillgången till läkare. Senast inom fem år ska alla som jobbar med gamla i särskilda boenden ha minst omvårdnadsutbildning på gymnasienivå.

– Redan i dag är det många som har den utbildningen, runt 86 procent. Men vi tycker att alla som ska jobba med gamla ska vara vårdutbildade.

Vill ha nationell samling

Samtidigt vill man stimulera återväxten bland personalen genom att vika fler platser på gymnasium och yrkesvux till vårdutbildning.

Sedan tidigare har man dessutom presenterat att man vill ge 20 000 ungdomar traineejobb under ett års tid inom äldrevården, och kombinera detta med relevant utbildning.

Men S vill också tillsätta en nationell kompetensdelegation för äldrevården där arbetsmarknadens parter tillsammans ska få ansvar att genomlysa framtidens behov.

Ministern skeptisk

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) är skeptisk till S-löftet.

– De här två miljarderna har i socialdemokraternas förslag använts till olika saker varje gång Stefan Löfven presenterat en skuggbudget. I våras skulle hela anslagsökningen användas till att minska personalbristen inom landstingen. Man undrar om det ska fortsätta så i regeringsställning, säger hon.

Ministern menar att Alliansen redan genomfört en rad förändringar för att förbättra äldrevården.

– Genom Omvårdnadslyftet har vi höjt kompetensnivån inom äldreomsorgen. I dag har 85 procent av personalen på särskilt boende grundläggande omsorgsutbildning och 76 procent inom hemtjänsten. Det är ökningar från 75 respektive 67 procent 2011 när satsningen inleddes. Regeringen förlänger nu satsningen både på Omvårdnadslyftet och på ledarskapsutbildningarna.

Maria Larsson påpekar att en äldreutredning om framtidens behov redan har genomförts och att hon därför inte ser behov av någon mer.

Även Moderaternas äldretalesperson Margareta B Kjellin är tveksam.

– Jag har jobbat länge för att höja den geriatriska kompetensen inom äldreomsorgen. I grunden är det här inte dåliga förslag, men S är inte trovärdiga i sina förslag eftersom de kommer att behöva kompromissa med MP och V, säger hon.

FAKTA

S äldrelyft

• Omvårdnadsutbildning ska vara krav för anställda på särskilt boende. Ska vara uppfyllt inom en femårsperiod.

• Fler ska utbildas till undersköterskor, där man också ska kunna erbjudas specialistutbildning inom geriatrik (äldrevård). Detta ska ske genom ökat antal platser på gymnasiet men också inom yrkesvux.

• En del av de tidigare presenterade 850 utbildningsplatserna för specialistsjuksköterskor ska vikas för inriktningen geriatrik.

• Utbildningsplatserna för geriatriker ska öka samt även andelen geriatrik ska utökas på läkarutbildningarna. Landstingen ska vid fördelning av ST-tjänster ta särskild hänsyn till framtida behov av just geriatriker. Socialstyrelsen ska se över kursutbudet i syfte att öka studierna i geriatrik på grundutbildningen.

• En nationell kompetensdelegation för vården ska tillsättas. En av de viktigaste uppgifterna blir att se över den framtida kompetensförsörjningen för äldrevården.

• Satsningarna på äldrevården ryms inom S anslagsramar för sjukvård, äldreomsorg och kommunerna. Bland annat två miljarder till en allmän resursökning och 19 miljarder i ökade anslag till kommunerna.