Otydlig bild av politiken med S-ledd regering

NYHETER

Mycket talar för en socialdemokratiskt ledd regering efter valet.

Ändå har väljarna en ganska otydlig bild av den politik som väntar, enligt en undersökning från Aftonbladet/Sverige tycker.

Aftonbladet/Sverige tycker har undersökt väljarnas uppfattning av de bägge regeringsalternativens politik.

Och efter två mandatperioder med en moderatledd regering vet väljarna av allt att döma vad som skulle vänta om Fredrik Reinfeldt (M) skulle bilda regering ännu en gång.

Tydlig bild av Alliansens politik

Drygt sex av tio, 63 procent, uppger att de har ganska eller mycket tydlig bild av den politik en alliansregering skulle föra vid en eventuell valseger den 14 september.

Bara tolv procent uppger att de har en ganska eller mycket otydlig bild av vilken politik en sådan regering skulle föra.

Desto större osäkerhet råder kring det rödgröna regeringsalternativet.

Försöka tydliggöra

Hela 45 procent uppger att de har en ganska eller mycket otydlig bild av vilken politik som väntar med en socialdemokratiskt ledd regeringen. 41 procent har en ganska eller mycket däremot tydlig bild av en S-regerings politik.

– Den kritik vi brukar få är att vi pratar för mycket om våra förslag för fler jobb och en bättre skola. Det är valets två viktigaste frågor och vi kommer göra allt vi kan för att tydliggöra vår politik fram till valdagen, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

– Eftersom alliansen har styrt i åtta år är det klart att man vet vad man får av alliansen, sämre skolresultat och högre arbetslöshet. Det är därför svenska folket är på väg att ge Reinfeldt sparken.

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1718 intervjuer under perioden 22 augusti  - 2 september 2014 och genomförd som en webundersökning.

Frågorna som ställdes var:

"Har du en tydlig eller otydlig bild av vilken politik en alliansregering kommer att föra efter nästa mandatperiod om man vinner valet den 14 september?"

"Har du en tydlig eller otydlig bild av vilken politik en socialdemokratiskt ledd regering kommer att föra nästa mandatperiod om man vinner valet den 14 september? "

Svarsalternativen var: Mycket tydlig bild, Ganska tydlig bild, Varken eller, Ganska otydlig bild, Mycket otydlig bild, Tveksam, vet ej