MP: Nu är S en liten bit på väg

NYHETER

Socialdemokraterna vill satsa 27 miljarder på järnvägsbygge och snabbt utreda möjligheten för höghastighetsbanor.

En bra start för ett eventuellt samarbete om det blir regeringsskifte, tycker Miljöpartiet.

– Nu kan vi föra ett konstruktivt samtal om hur vi gör Sverige till ett modernt tågland, säger språkröret Åsa Romson om Stefan Löfvens tåglöften.

Socialdemokraterna vill tidigarelägga flera infrastrukturbyggen och utreda möjligheterna för höghastighetsbanor, till en kostnad på 27 miljarder, sa Stefan Löfven vid en pressträff i dag.

Miljöpartiet, som Löfven pekat ut som en naturlig samarbetspartner om S vinner valet, tar löftet positivt.

– Det är otroligt viktigt med infrastruktursatsningar i Sverige. S är en liten bit på väg när de tydliggör att vi måste bygga snabbare järnväg och lägga till fler bitar i järnvägsnätverket. Det är så vi får ett klimatsmart och modernt land, säger språkröret Åsa Romson.

”Ett luftslott”

De infrastruktursatsningar som Miljöpartiet vill göra är långt fler och mycket dyrare, men Romson tror ändå att det skulle vara lättare att diskutera med S än med Alliansen om infrastrukturfrågor.

– MP och S är överens om att det här Sverigebygget som Alliansen pratar om inte är något annat än ett luftslott. Det är avsaknad av strategiska satsningar och inga pengar till några positiva klimateffekter. Vi kommer förstås att ha samtal där vi har olika ståndpunkter mellan S och MP, men nu när vi fått tydlighet kring lastbilsavgifter och lastbilsskatter, men också ökade satsningar på järnvägen är det en bra början, säger hon.

S vill att en hel del av de 27 miljarderna ska finansieras genom blanda annat vägslitageavgifter för lastbilar, något även MP är för.

Saknar kollektivtrafikplaner

Det som Åsa Romson saknar i S förslag är satsningar på kollektivtrafik i svenska städer.

– Där behövs strategiska satsningar som en ny regering inte kan vara utan.

Dessutom lär det bråkas om motorvägsprojekt som exempelvis Förbifart Stockholm, om MP och S ska samarbeta.

– MP vågar prioritera tåg framför ett antal motorvägsprojekt som ligger i planen som regeringen lagt fram och som S pratar tyst om hur de förhåller sig till. Motorvägar i storstadsnära områden som genererar biltrafik är problematiskt, säger Åsa Romson.