Sjöstedt sågade Alliansens bostadssatsning

NYHETER

När slutdebatten kom in på bostadsbristen gick Vänsterledaren Jonas Sjöstedt till hårt angrepp mot Alliansens stora bostadssatsning.

– De enda bostäder man får med detta är luftslott.

Det andra ämnet i SVT:s slutdebatt var bostäderna. Först fick Kristdemokraternas Göran Hägglund frågan varför det har dröjt åtta år innan Alliansen lanserade en stor bostadssatsning.

– Vi har vidtagit många olika åtgärder, och nu gör vi ännu mer. Vi har byggt mer än våra grannländer och tagit bort mycket byråkrati, säger Hägglund.

300 000 nya bostäder

I satsning "Sverigebygget" vill Alliansen se 300 000 nya bostäder till år 2020. Men det ska ske utan subventioner, som oppositionen vill införa.

– Bristen på hyresrätter är en samhällsangelägenhet. Vi har ett gemensamt intresse av att få det här att fungera, säger Stefan Löfven.

"Får bara luftslott"

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt kritiserade Alliansens satsning hårt.

– De enda bostäder man får med Sverigebygget är luftslott. Ni säger att ni inte subventionerar bostäder, men det är inte sant. Ni har lagt subventioner på de som bor i villor och bostadsrätter, ni stöder alltid dem som redan har.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kontrade med att hävda att statliga subventioner till bostadsbyggande har visat sig inte fungera.

– När jag sätter mig ner med dem som bygger så är det sådant som marktillgång, bullerregler och överklagansregler som ligger i vägen. Ska vi klara vår befolkningsökning måste vi förtäta, låta större städer växa.