Löfven får bilda ny regering

S-ledaren höll pressträff med talmannen i riksdagen

1 av 2
NYHETER

I dag har Stefan Löfven fått frågan om att bilda ny regering av talmannen.

Det meddelades på en pressträff i riksdagen.

– Vi har varit tydliga att vi inte vill ha samarbete med SD, de andra partierna har gett uttryck för samma sak, säger Stefan Löfven.

I dag fortsatte talmannen att sondera i regeringsfrågan.

Först hade han möten med de vice talmännen under förmiddagen - innan han hade korta uppföljande samtal med företrädare för samtliga riksdagspartier.

Fått frågan

Vid en pressträff i riksdagen - som inleddes klockan 14:00 - meddelande talmannen att Stefan Löfven fått fråga om att bilda regering 

– Alliansens partiledare har samtliga bekräftat till mig att de står fast vid vad de sa före valet och efter valet. Det vill säga att ska de lägga ner rösterna i en förtroendeomröstning för en regeringsbildare, förutsatt det att han kan troliggöra att hans budgetalterantiv har ett större antal röster bakom sig än Alliansen sa, sa talmannen Per Westerberg.

"Fått uppdraget"

Efter det lämnade han över till Stefan Löfven.

– Då har jag fått uppdraget, i samband med det vill jag lyfta tre perspektiv. Vi befinner oss i ett komplicerat parlamentariskt läge. 8 partier har kommit in i riksdagen. Ett kan få en vågmästarroll. Vi har varit tydliga att vi inte vill ha samarbete med SD, de andra partierna har gett uttryck för samma sak, sa S-ledaren.

Han fortsatte:

– Blockpolitiken har spelat ut sin roll. Man kan inte låsa in sig i ett block. Här krävs blocköverskridande överenskommelser. Det tredje är att Sverige står inför utmaningar, som vi ska vända till möjligheter. Det ena är arbetslösheten, det andra är skolresultaten.

– Detta ska vi vända till sysselsättning, jobb och framtidstro. Vi ser skolresultaten falla, ojämlikheten i skolan öka. Vi kan inte möta fallande resultat. Vi ska vända det till en situation där alla barn växer upp till starka fria människor. Vi ska vända denna utveckling och se till att skapa framtidshopp, framtidstro, inte minst för våra ungdomar.

Breda lösningar

Nu vill se S-ledaren se blocköverskridande överenskommelser.

– Jag har varit öppen med detta sedan jag tillträdde S. Inte minst när jag redogjorde för vår syn i regeringsfrågan. Jag är beredd att samarbeta med alla demokratiska partier. Jag vill samarbeta, jag kommer att ta ansvar för Sveriges bästa. Jag är helt övertygad om att flera partier kommer landa i samma slutsats. Jag ser fram emot att leda detta arbete.

Enligt Löfven är Sverige för litet för "stora konflikter".

– Som ni redan vet har jag samtalat med V och MP. Jag kommer med anledning av talmannens uppdrag självklart söka kontakt med M, C, FP, och KD.

På frågor om vad han ska prata med de olika partierna om svarade Löfven: 

– Det finns områden där vi kan samarbeta. Näringslivsutvecklingen, där finns definitivt frågor där vi ska utvecklas. Energifrågan också.

Ignorerar SD

På frågan om hur han ser på att SD kan sänka budgeten svarade Löfven:

– Åkesson har vilken uppfattning han vill. Vi styr själva budgeten, vi lägger fram. Jag tänker inte ha någon diskussion utifrån Åkessons synpunkter. Vi lägger en budget som vi bedömer ska komma igenom i riksdagen.

När det gäller SD:s krav på en talmanspost svarade S-ledaren:

– Talmansposten diskuteras i flera riksdagsgrupper, den diskussionen pågår också hos oss. Jag återkommer när vi har tagit ställning.

Under dagen kommer Stefan Löfvens medarbetare nu skicka ett mail till alla Alliansens partiledare och bjuda in till samtal i olika sakpolitiska frågor.

"Står inför ett val"

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt välkomnar talmannens uppdrag att ge Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

­– Ett av våra övergripande mål i valrörelsen var att bli av med regeringen Reinfeldt och få en ny, socialdemokratiskt ledd regering. Dessvärre har Stefan Lövfen valt att inte ta med oss i regering. Vänsterpartiet kommer att vara ett fristående och självständigt oppositionsparti som avgör från fall till fall om vi ska ställa oss bakom regeringens förslag, säger Jonas Sjöstedt.

– Den nya regeringen står inför ett val. Antingen förhandlar man med oss och får vänsterpolitik med ökad jämställdhet, bättre miljöpolitik och stärkt arbetsrätt. Eller så går man högerut, säger Jonas Sjöstedt.

Löfvens kritiska höst - alla datum

Stefan Löfven har fått frågan av talmannen att bilda regering.

Nu väntar en kritisk höst för S-ledaren.

Aftonbladet har listat alla viktiga datum.

26 september

Löfven ska senast den 26 september kl 12:00 återrapportera sina sonderingar till talmannen.

29 september

Den nya riksdagen inkommer för upprop i kammaren. Val av talman och vice talmän.

30 september

Riksdagens högtidliga öppnande. Kungen håller anförande, men eftersom det varit maktskifte talar inte statsministern. Förslag på ny statsminister - om det finns något - presenteras och bordläggs en första gång.

1 oktober

Statsministeromröstningen kan bordläggas för andra gången.

2 oktober

Om allt har gått som det ska röstar riksdagens 349 ledamöter om förslaget till ny statsminister. Vid omröstningen krävs inte någon uttrycklig majoritet för talmannens förslag. I stället gäller regeln att om mer än hälften av riksdagens ledamöter, minst 175, röstat mot förslaget är det förkastat. Om riksdagen säger nej får talmannen börja om sonderandet.

Efter fyra misslyckade försök blir det nyval.

3 oktober

Regeringsförklaringen presenteras och nya ministrar anmälas inför riksdagen - men bara om en ny statsminister är vald.

15 november

Det absolut sista datumet när en budget ska presenteras, som riksdagen ska ta ställning till.

• Eftersom S och MP är mindre än Alliansen krävs att de förhandlar med V för att få deras stöd.

• Allianspartierna har varit tydliga med att de kommer lägga fram en gemensam budget som de röstar på.

• SD har sagt att partiet inte tänker rösta på sitt eget budgetförslag. Om det har fallit lägger de ned sina röster om det inte gjorts politiska eftergifter i de andra förslagen.

• Om regeringen inte får igenom budgeten hamnar regeringsfrågan åter hos talmannen. Nyval är en utväg.

December

Faran är inte över. Om oppositionspartierna väljer att bryta ur förslag ur budgeten kan de sänkas i efterhand.