LO-basen öppnar för ny kärnkraft

1 av 2 | Foto: URBAN ANDERSSON
”När det blåser hårt vet vi att vi har en politisk vän som vi alltid kan ringa till”, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.
NYHETER

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson går emot S-linjen.

Han öppnar för att det behövs ny kärnkraft.

– Vi behöver ha bra tillgång till billig energi och el. Om det kommer från kärnkraft eller någonting annat, det är inte viktigt, säger Thorwaldsson i Ekots Lördagsintervju.

Kärnkraften har varit en av de heta potatisarna under valspurtens partiledardueller. Gång på gång har konflikten mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna tydliggjorts.

I Ekots Lördagsintervju i dag tog LO:basen Karl-Petter Thorwaldsson en klar ställning i frågan:

– Vi behöver ha bra tillgång till billig energi och el. Om det kommer från kärnkraft eller någonting annat, det är inte viktigt.

Duckar för frågan

Thorwaldsson, som sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott, öppnar för att det kan behövas ny kärnkraft.

– Det viktigaste för vår del är energi- och elpriset. Här har vi ett stort samhällsproblem där vår konkurrenskraft riskerar att bli sämre och det är många jobb som det handlar om, säger han.

Öppenheten mot kärnkraften strider dock med S-linjen – och allra mest med Miljöpartiet.

MP vill nämligen stänga två kärnreaktorer under den kommande mandatperioden samtidigt som S har klubbat igenom att kärnkraften "ska fasas ut sucessivt" men på lång sikt. Löfven är dock känd från sin tid som ordförande för IF Metall som en förespråkare av kärnkraft.

Han har däremot inte kunnat ge något besked om vad utfasningen betyder, om de gamla reaktorerna ska bytas ut mot det nya eller stängas ned helt. Hans svar har under de senaste veckorna i stället varit svepande:

– Vi måste ha en bred överenskommelse.

Vad den innebär står skrivet i stjärnorna. Men han har påpekat att det inte får äventyra industrin.

”Går inte att utesluta”

Alliansen har vid upprepade tillfällen påpekat att den vill ha en bred energiöverenskommelse som innebär att Sverige ska bygga nya kärnkraftsreaktorer.

Thorwaldsson understryker att så kan bli fallet.

– Vi tycker långsiktigt att vi ska ha förnyelsebart energisystem men det går inte att utesluta att vi måste byta reaktorer. Det går inte att gå in i förhandling och säga hur det ska bli. Man måste förhandla med S och övriga partier.

Om att det blir ett svek mot Socialdemokraternas beslut om avveckling säger han:

– Jo, det är så med kompromisser, man får inte alltid som man vill och det är klart att många vill ha en regering med 50 procents stöd av Socialdemokraterna. Man måste kompromissa och vända sig till andra partier för att få igenom det.

LO-basen understryker att det inte får bli utökad kärnkraft på bekostnad av säkerheten.

– Ingen i fackrörelsen vill att vi ska ha dålig säkerhet.

Samtidigt fortsätter förhandlingarna mellan S och MP i frågan i knäckfrågan kärnkraften.

FAKTA

Så ställer sig partierna till kärnkraften

Socialdemokraterna

Vill successivt avskaffa kärnkraften. När det ska ske och under vilka omständigheter är oklart.

Har inte gett något besked om de två reaktorerna som skulle behöva bytas ut av säkerhetsskäl.

Vänsterpartiet

Vill avveckla kärnkraften med hänsyn till sysselsättning och välfärd.

Vill inte bygga två nya reaktorer.

Miljöpartiet

Vill helt avveckla kärnkraften och ersätta den med förnybar energi.

Vill stänga två kärnreaktorer under den kommande mandatperioden.

Sverigedemokraterna

  Vill ha kvar kärnkraften och vidareutveckla den elproduktionen.

  Vill byta ut befintliga reaktorer mot nya.

  Vill ompröva gränsen på tio kärnkraftverk.

Alliansens gemensamma ställningstagande

  Vill ha kvar kärnkraften och snarare bygga ut den.

  Vill att fler kärnreaktorer byggs för att byta ut de gamla.

Så ställer sig Allianspartierna var och en för sig:

Folkpartiet

Vill behålla kärnkraften.

Vill att fler kärnkraftsverk ska byggas och att det inte ska finnas något fastställt antal i Sverige.

Centerpartiet

Vill behålla kärnkraften tills vidare men vill sätta ett långsiktigt mål om att Sverige ska vara utan kärnkraft inom en generation.

Vill inte ha fler reaktorer utöver de platser som har kärnkraft i dag.

Moderaterna

Vill ha kvar kärnkraften.

Vill ersätta befintliga reaktorer som börjar bli gamla.

Kristdemokraterna

Vill behålla kärnkraften i Sverige.

Vill att samtliga reaktorer ska ersättas med nya och säkrare kärnkraftsverk.