Lars Ohly: Max fem dagisbarn per anställd

Vänsterpartiet kräver lagstifning om barngruppernas storlek

NYHETER

Max fem barn per anställd på dagis.

Vänstern kräver lagstiftning - och på sikt också ett stopp för fler än 15 barn per avdelning.

– Barngruppernas storlek ökar igen. Och då tyvärr också stressen för barnen och de anställda, säger Lars Ohly (V).

Foto: björn lindahl
Minska barngrupperna, är Vänsterpartiets och Lars Ohlys senaste utspel.

Utspelen duggar tätt från de politiska partierna just nu. Ett av vänsterns krav i de rödgröna förhandlingarna är en ökad satsning på samhällets yngsta, förskolebarnen.

Partiet vill lagstifta för att få ned antalet barn per anställd och sätta upp mål för att minska barngrupperna på avdelningarna.

– Jag har stött på som mest 26 barn i en grupp, det var på en förskola i Bollnäs, säger Lars Ohly (V).

Skillnaderna stora i kommunerna

Barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén ger tummen upp för ambitionen:

– Det är bra. Varje barn måste bli sedd och få tillräckligt mycket utrymme för att må bra, säger hon. Men om lagstiftning är rätt väg, det vet jag inte. Det lämnar jag till politikerna.

I dag är skillnaderna mellan kommunerna stora. Värst är det i kommuner där det föds många barn. Förskolan byggs inte ut i samma takt.

Överens

S och MP är positiva till V-kravet, men tveksamma till lagstiftning.

– Formerna får vi diskutera, men målsättningen är vi överens om, säger Ylva Johansson (S).

Peter Eriksson (MP) påpekar att de gröna vill öka statsbidragen till kommunerna men inte bestämma i detalj som vänstern.

Kostnad: Över två miljarder

Skolverket har konstaterat att antalet barn per anställd och avdelning åter ökar inom barnomsorgen.

– Men vi har inte satt upp några siffror för vad som är lagom eftersom det inte finns någon forskning som pekar på vad som är optimalt i alla sammanhang. Det beror på hur gruppen är sammansatt i ålder, behov av extra stöd och liknande, säger Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd på Skolverket.

I stället förespråkar Skolverket konsekvensanalyser.

– Varje förskola måste ta reda på vad fler barn får för effekt på just deras verksamhet, säger Sedvall Bergsten.

Riksdagens utredningstjänst, RUT, har räknat på konsekvenserna av V-förslaget.

I dag går det i genomsnitt 5,4 barn per anställd i barnomsorgen och 16,8 barn per avdelning. Enligt RUT krävs 3250 nya avdelningar och 7000 nya förskollärare för att nå vänsterns mål. Kostnaden bara för de anställda skulle bli över två miljarder.

Kritiska lärare

Eva-Lis Siren, Lärarförbundet, är kritisk till förslaget. Det är inte lagstiftning utan mer pengar till mer personal som behövs.

– Inga politiker pratar om det verkligt stora problemet: att det behövs mer och rätt styrda resurser. Det gäller barnomsorg, grundskola, gymnasium och fritids, säger hon.

– Pedagogerna räcker inte till. Skolan har tagit enormt mycket stryk genom två finanskriser. Men det är ett problem som politikerna blundar för.

FAKTA

Vi5-extra: Är det rätt att lagstifta om max fem barn per anställd på förskola?

Johan Westervall, 31, socionom, Stockholm, med sonen Olle, 1 år och 9 månader:

– Ja, om det är vad som krävs för att antalet barn ska hållas på en dräglig nivå. Under förutsättning att det inte innebär att människor ställs utanför barnomsorgen.

David Barkels, 31, studerande, Stockholm, med dottern Evelina, 14 månader:

– Ja, det är nog bra. För många barn kan inte vara bra varken för barnen eller personalen. Och det kanske kan vara ett sätt att sätta stopp för giriga förskoleägare.

Kattis Hellberg, 35, mammaledig TV-journalist, Stockholm, med dottern Marta, 8 månader:

– Ja, ju fler pedagoger desto bättre. Det kan väl aldrig vara dåligt? Att det skulle ge 7000 nya arbetstillfällen är ju också bra.

Sofia Zouagui, 33, skådespelare, Stockholm, med dottern Elea, 5,5 år:

– Nej, lagstiftning är jag tveksam till, däremot gärna riktlinjer. Jag har själv valt att ha min dotter i en liten förskola men det måste finnas en viss flexibilitet.

Adam Ergatis, 33, finansiell assistent, Stockholm, med sonen Mikael, 3:

– Nej, kanske inte lagstiftning men det bör nog finnas någon slags regler. Det ska ju inte vara tio barn per anställd, det kan aldrig vara bra.