Rödgrön justering av villaskatter

Foto: Scanpix
Thomas Östros och Mona Sahlin.
NYHETER

De rödgrönas fastighetsskatt kommer inte att drabba husägare som får sin fastighet upptaxerad 2012.

20 000 husägare slipper den extra kostnaden, skriver Svenska Dagbladet.

– Det finns ett fåtal som kommer att få lägre fastighetsskatt, säger Annika Creutzer, privatekonomexpert.

I sin justering av fastighetsskatten lovar de rödgröna att andelen hus som omfattas av den högre fastighetsskatten inte ska öka när taxeringsvärdena stiger. Det gäller det tidigare beslutet om att villor med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor ska betala en extra procent i fastighetsskatt.

Omkring 20 000 småhusägare skulle ha drabbats av de upptaxerade värdena som de rödgröna nu stoppar.

– Det är ett lugnande besked för de husägare som ligger nära, säger Annika Creutzer.

Gynnar fritidshusägarna

Det här berör även fritidshusen som nu innefattas av begränsningsregeln. Det kan innebära en möjlighet att ha kvar ett gammalt släktställe eller ett hus i skärgården.

Enligt det tre partiernas nya regler ska gränsen för tilläggsskatten höjas så att ungefär lika många som nu får skattetillägget på en procent. I dag handlar det om 33 000 villor, 1,4 procent av landets småhus.

Vid nästa taxering 2012 hamnar omkring ytterligare 20 000 över taxeringsvärden på 4,5 miljoner.

"Trygghetsbesked"

– En person med låg inkomst i ett högtaxerat område med en ärvd strandtomt kan till och med få lägre fastighetsskatt, säger Annika Creutzer, privatekonomexpert.

Enligt Socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros kommer den gräns som oppositionen nu har satt att höjas betydligt så att det fortfarande bara kommer att vara "just bara dryga procenten" som får betala.

– Det är ett mycket tydligt besked, ett trygghetsbesked till landets villaägare, säger Östros.

Omkring 4 200 fritidshus har ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor.

ARTIKELN HANDLAR OM