Alliansen lovar mer pensionärspengar

NYHETER

Den borgerliga alliansen utlovar, om den får behålla makten, ytterligare 2,5 miljarder kronor i förhöjda grundavdrag för pensionärer. Pengarna ska läggas ovanpå de fem miljarder som presenterades redan i vårbudgeten.

De fyra regeringspartierna har vidare enats om att "om ekonomin utvecklas i rätt riktning och när överskotten är inom räckhåll" öppna för ett andra steg med ytterligare 2,3 miljarder till grundavdragen, skriver de på Dagens Nyheters debattsida.

7 070 kronor per år

De första pengarna utlovas från 2011. Utfästelserna om ett eventuellt andra steg på 2,3 miljarder kallas en reformambition.

Sammantaget, med de båda nya stegen, tidigare utlovade 5 miljarder och de redan genomförda skattelättnaderna, skulle en garantipensionär få skattelättnader på 7 070 kronor per år. En pensionär med 200 000 i pension skulle få 10 194 kronor mindre i skatt, skriver de fyra partiledarna Fredrik Reinfeldt (M),Maud Olofsson (C) Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD).