Här är de tillförlitligaste opinionsundersökningarna

Aftonbladets granskning hjälper dig att hitta rätt i valdjungeln

NYHETER

Opinionsundersökningarna haglar tätt veckorna före valet.

Men resultaten varierar kraftigt.

Aftonbladet har undersökt vilket opinionsföretag som skötte sig bäst inför valet 2006 – här är undersökningarna du bör ha ögonen på.

Med hjälp av siffror från analysföretaget Svensk Opinion Aftonbladet undersökt vilka opinionsundersökningar som vid valet 2006 låg närmast det slutliga resultatet. Och klart tillförlitligast då var Sifo.

"Hög klass"

I genomsnitt hade Sifo 5,5 procentenheters felaktighet vid tre utvalda mättillfällen under de sista veckorna före valet. Det ska jämföras med Demoskop som var sämst med ett genomsnitt på 11,7 procentenheter enligt Aftonbladets beräkningar.

Synovate var näst bäst och slutade på ett genomsnitt på 7,9 procentenheters felaktighet och Skop landade på 10,3. Övriga mätinstitutet som levererar undersökningar inför höstens val var inte verksamma 2006.

Toivo Sjörén är opinionsansvarig på Sifo. Han tycker att svenska opinionsundersökningar i regel håller hög klass.

– Det är en blandning av vetenskaplig teori, bra intervjuer och god hantering av resultaten med olika former av vägningar.

Svårt

Men det blir allt svårare för företagen att mäta vilket parti svenskarna lägger sina röster, säger han.

– Går man tillbaka 20 år så hade fler väljare bestämt sig i mitten av valveckan. Nu bestämmer sig allt fler när de står vid vallokalen, vilket gör det svårare för oss. Det är också svårare i år eftersom det är så jämnt mellan blocken.

Det parti som generellt var mest överskattat i mätningarna inför valet 2006 var Folkpartiet. Samtliga granskade undersökningar utom en visade på ett väljarstöd högre än valets slutresultat för FP. I genomsnitt överskattades de med 2,1 procentenheter.

Mest underskattade parti var Centerpartiet som i genomsnitt låg 1,6 procentenheter lägre i undersökningarna jämfört med valets slutresultat.

– Det är vanligt med väljarförflyttningar för partier inom samma block veckorna före ett val. Att det gick bättre för Centern i slutet är inte förvånande, eftersom småpartier ofta får mer uppmärksamhet i valspurten än vad de får annars.

FAKTA

Så här har vi räknat

Vi har undersökt opinionsundersökningar från Demoskop, Synovate-Temo, Sifo och Skop som publicerades under tre olika perioder veckorna före valet 2006 (11 augusti-19 augusti, 7 september-10 september, 15 september-17 september).

För varje period har vi räknat ut de respektive undersökningarnas totala felprocent för de sju riksdagspartierna jämfört med resultatet i valet. (Om en undersökning visade att Moderaterna skulle få 28 procent, men de fick 26 procent av rösterna blev felet 2 procenenheter.)

Vi har sedan räknat ut ett medelvärde för de tre undersökningsperioderna.

Här är resultatet (ju lägre värde, desto närmare resultatet i riksdagsvalet):

Sifo: 5,0+5,1+6,5/3 =16,6/3 = medelfel 5,5 procentenheter

Synovate: 8,2+5,4+10/3 =23,6/3 = medelfel 7,9 procentenheter

Skop: 10,0+12,8+8,2/3=31/3 = medelfel 10,3 procentenheter

Demoskop: 9,8+11,6+13,7/3= 35,1/3 = 11,7 procentenheter