Vem har rätt?

Kex eller ”chex”? Det var frågan när alliansen besökte kexabriken.
NYHETER

Maud Olofsson och Fredrik Reinfedlt är säkra på sin sak – kex heter det.

Men de andra ledarna i Alliansen, Göran Hägglund och Jan Björklun, är minst lika säkra på att deras uttal är det enda rätta – det ska uttalas ”shex”. Vem har rätt? Rösta ovan!